Toiminnanohjausjärjestelmä tuo tiedon sinne missä sitä tarvitaan

25.4.2022

Vuoden 2020 alkupuolella SP stainlessille palkattiin kehitysinsinööri ja tehtäväksi annettiin ensisijaisesti toteuttaa projekti, jossa hankitaan toiminnanohjausjärjestelmä. Koska aikaa ja resursseja ei pk-yrityksessä ole aina kaikkeen, toi uusi resurssi strategian mukaisiin hankkeisiin vauhtia.

ERP projekti alkoi kartoituksella 2020 ja päättyi 2022 alkuvuodesta.

Nyt vuonna 2022 on toiminnanohjausjärjestelmän eli ERP:n hankinta ja käyttöönottoprojekti päättynyt ja suunnitteilla on jo seuraavat projektit. Matka on ollut vauhdikas ja yksi parhaita asioita projektin kannalta oli se, että kartoitusvaiheessa korona rajoitti matkustamista, se säästi valtavasti aikaa ja tehosti tutustumista laajaan skaalaan järjestelmiä, kiteyttää kehitysinsinööri Hannele Ranta. Vaikka Ranta toimikin projektin täysipäiväisenä tekijänä, ei tämän mittaluokan projekti olisi ollut mahdollinen ilman laajaa henkilöstön sitouttamista yrityksen molemmissa yksiköissä. Mukana oli kaikista toiminnoista myös tuotannosta henkilöstöä projektin alusta asti. Jälkeenpäin voi todeta, että aikaa ja mahdollisuuksia olisi pitänyt tarjota henkilöstölle vieläkin enemmän. Kaikki työpajat, koulutukset olivat tarpeen, mutta lopulta mitään järjestelmää ei kuitenkaan opita niissä vaan käyttämällä päivittäin juuri niitä toimintoja, joita omassa työssään tarvitsee.

Kun loppusuoralla oli kaksi vahvaa toimittajaa, punnittiin järjestelmä valintaa käytännöntestauksen kautta. Vaakakupissa painoivat niin ominaisuudet kuin kustannuksetkin. Jokainen vaihe oli harkittu ja projektin laaja ohjausryhmä punnitsi testausten, kustannusten sekä riskiarvioiden perusteella omaa kantaansa investointiin. Projektiin olisi voinut käyttää loputtomasti aika, mutta lopulta päätös on tehtävä eikä mikään järjestelmä ole täydellinen ajatustenlukija, toteaa yrityksen toimitusjohtaja Arto Koljonen. Myös yrityksen hallituksella oli tärkeä rooli projektin onnistumisessa, kun hallitus tuki ja sparrasi projektin ohjausryhmää sekä tutustui aineistoon ja vahvisti budjetin. 

ERP-proejkti lukuina
ERP projekti lukuina.

Järjestelmästä saatiin päätös alkuvuodesta 2021 ja järjestelmän käyttöönotto ja koulutukset aloitettiin maaliskuussa 2021. Koska järjestelmä toi jokaisen työhön paljon uutta ja muutoksia, suunniteltiin aloitus lokakuulle. Tähän varauduttiin painottamalla tuotantoa ennen käyttöönottoa ja rauhoittamalla laajan käytön alkuaikaa, jotta paineita ei olisi joka suunnasta. Jotta tämä rauhallinen jakso voitiin toteuttaa, kuuluu iso kiitos siitä henkilöstön lisäksi myös asiakkaillemme, joiden kanssa saimme neuvoteltua toimitukset aikaisemmaksi, Koljonen kiittelee.

Uuden järjestelmän myötä yritys on ottanut iso askeleen kohti parempaa ja digitaalista huomista. Vaikka vielä ei puhuta paperittomasta toimistosta saatikka tuotannosta, on suunta oikea. Järjestelmä on tuonut uusia ja tarvittavia työkaluja tuotannon ja varaston seurantaan. Sijainnista riippumatta pystytään seuraamaan tuotannon tilaa, varaston arvoa ja tekemään rakenteita sekä myyntiä. Materiaalivirtojen läpinäkyvyys ja jäljitettävyys ovat askelia kohti tiedon digitalisointia, mustekynistä ja paperilistoista on päästy eroon. Materiaalin hankinta toimii, vastaanotot ja varastointi saadaan tehtyä. Myös tuotanto pyörii ja tavaraa lähtee asiakkaille aikataulussa. Ja mikä tärkeintä, laskutus juoksee ja sitä myöten kassavirta on positiivinen. Hiomista vielä riittää järjestelmässä ja myöskin järjestelmän käyttäjissä, mutta se suurin ja tärkein askel on otettu, uusi järjestelmä Monitor G5 on käytössä. Tästä on hyvä jatkaa niin järjestelmän, kuin yrityksen toimintojen kehittämistä, kiteyttää Koljonen.

Lisätietoja projektista antaa

Arto Koljonen
Toimitusjohtaja
arto.koljonen(at)spstainless.fi