ISO 14001 – Ympäristöjärjestelmä

7.5.2024

Ympäristöjärjestelmällä taklataan riskejä ja rakennetaan parempaa huomista.

Ympäristönäkökohdat ovat paljon pinnalla niin mediassa kuin yritysten arjessa. EU:n yritysvastuu direktiivi CSDC voimaanastuminen nostaa osaltaan rimaa kaikilla teollisilla toimijoilla. Vaikka kokoluokkansa puolesta SP stainless ei kuulu suoraan direktiivin piiriin, on meille tärkeää palvella asiakkaitamme ja olla edellä tässäkin asiassa, toimitusjohtaja Arto Koljonen kertoo.

Ympäristötyössä on lähdetty liikkeelle oman nykytilan ymmärryksen parantamisella ja selkeiden tavoitteiden asettamisella. Järjestelmää lähdettiin rakentamaan yhteistyössä Talentreen kanssa osaksi nykyistä järjestelmää. Haluamme, että järjestelmän käyttöönotto ei ole pelkästään dokumentaatiota, vaan sen vaikuttavuutta voi jokainen työyhteisön jäsen edistää omassa työssään, henkilöstöpäällikkö Krista Kuosmanen kertoo. Olemme tutkineet toimintajärjestelmämme vaikuttavuutta yleisesti ja jatkossa pyrimme kehittämään toiminnan vaikuttavuutta eri osa-alueilla entisestään, Kuosmanen jatkaa.

Oman toiminnan vaikutukset

SP stainless on ollut aktiivisesti mukana Savonian hankeyhteistyössä. Tällä hetkellä SP stainless Oy on mukana esimerkiksi Bio- ja kiertotaloushankkeessa, josta kerätään oppeja hiilijalanjäljenlaskentaan asiantuntijoiden johdolla. Tavoitteemme on laskea hiilijalanjälkeämme viime vuodelta kahdella menetelmällä ja saada tämän vuoden aikana käyttöön Monitor ERP:ssä oleva hiilijalanjäljen laskentaominaisuus, kehitysinsinööri Hannele Ranta kertoo. SP stainless keskittyy aluksi ymmärryksen ja osaamisen lisäämiseen, jonka jälkeen parannuksia tehdään askel kerrallaan kohti parempaa.

Ympäristötyössä tunnistetut riskit ja mahdollisuudet ohjaavat valinnoissa ja lisäävät työturvallisuutta. Ympäristötyö ei koskaan ole pelkästään ympäristöön vaikuttavaa, vaan se vaikuttaa ennen kaikkea myös ihmisiin. Vuonna 2022 käyttöönotettu työturvallisuuden ja -terveyden johtamisjärjestelmä ISO 45001 aloitti jo ympäristötyön. Kemikaalien turvallisuuteen on toki aina kiinnitetty huomiota, mutta järjestelmän myötä myös työsuojelutoimikunnan työskentely on kehittynyt ja lisännyt kaikkien tietoisuutta kemikaalien riskeistä. Ympäristönäkökulman tuominen tähän ympäristöön oli itseasiassa kevyempi prosessi kuin osasimme odottaa, Ranta kertoo.

Isoja muutoksia ei alkuvaiheessa toimintaan tule, mutta ajansaatossa prosessit kehittyvät ja ymmärrys lisääntyy. Pyrimme löytämään tapoja raportoida omia ympäristövaikutuksia tärkeimmille sidosryhmille, Koljonen avaa. Omat toimittajamme olemme auditoineet ympäristönäkökohtien osalta, joten meillä on ymmärrys millä tasolla heidän toimintansa on. Haluamme ennen kaikkea tehdä sekä oman hankintaketjumme, että asiakkaidemme kanssa yhteistyötä ympäristön, turvallisuuden ja laadun saralla, Koljonen summaa.

SP stainlessille on myönnetty ISO 14001 sertifiointi huhtikuussa 2024. Auditoinnin on suorittanut ja sertifioinnin myöntänyt Kiwa Inspecta.

Tutustu yrityksen toimintapolitiikkaan täältä.

Lisätietoja antavat

Arto Koljonen
Toimitusjohtaja
arto.koljonen(at)spstainless.fi

Hannele Ranta
Kehitysinsinööri
hannele.ranta(at)spstainless.fi