Savonian hankkeilla vauhtia kehitykseen

17.5.2022

SP stainless on tehnyt tiiviisti yhteystyötä Savonia ammattikorkeakoulun kanssa jo useamman vuoden ajan. Erilaisten hankkeiden kautta yritys on saanut kasvatettua omaa tietopääomaansa, kun hankkeiden osallistujille räätälöidyt sisällöt ovat vastanneet yrityksen tarpeisiin.

Savonian HitTek -hanke tuki erityisesti yrityksen kehitysprojektien esiselvityksien tekemisessä, joiden pohjalta käynnistettiin yrityksessä oma Strategia 2021 -hanke.

Teknologian muutos hitsaavassa teollisuudessa on väistämätön tosiasia, jossa SP stainless haluaa olla mukana ja mieluiten alansa kärjessä. Teknologinen kehitys tarkoittaa yrityksessä kaikilla osa-alueilla tapahtuvaa kehitystä.

Toiminnanohjausjärjestelmä oli yksi ensimmäisistä muutoksista, mutta digitalisaatiota ja teknologiaa pyritään hyödyntämään myös muilla osa-alueilla. On selvää, että työvoimansaatavuus tulee lähivuosina olemaan entistä kriittisempi kysymys. Työkaluja haasteiden selättämiseen haetaan niin tietotyön kuin fyysisenkin työn automatisoinnilla, summaa toimitusjohtaja Arto Koljonen. HitTek -hankkeessa tuotiin tietoutta niin hienokuormituksesta kuin hitsaustekniikasta, jonka lisäksi mukana olleiden yritysten kanssa tehty yhteistyö ja yritysvierailut laajensivat ymmärrystä ja näkökulmia aina käytännön esimerkkeihin asti.

Projektissa työskennelleet Savonian TKI asiantuntijat Harri Komulainen, Aku Tuunainen ja Jenni Toivanen asiantuntemuksellaan toivat yritykselle lisäarvoa ja ymmärrystä, jota sillä ei ollut yhtä laajasti. Korkeakoulujen tekemä tutkimustyö todella vauhdittaa paikallista yritystoimintaa ja sitä kautta edistää Suomen kasvua ja kehitystä maailman tilanteesta huolimatta, korostaa Arto Koljonen. Yritysten aktiivinen osallistuminen paikallisten oppilaitosten tarjoamiin palveluihin luo osaajia, työtä ja ennen kaikkea tarvittavia työkaluja tulevaisuuden haasteiden selättämiseen. Teemme Savonian kanssa jatkossakin yhteistyötä aktiivisesti erilaisten hankkeiden parissa, Koljonen toteaa.

Lisätietoja antaa
Arto Koljonen

Toimitusjohtaja
arto.koljonen(at)spstainless.fi

Lue lisää hankkeesta Savonian blogista: https://blogi.savonia.fi/savoniaonkone/2021/05/25/hittek-teknologiamuutos-hitsaavassa-teollisuudessa/