Vuosi 2022 oli SP stainless Oy:n ennätysvuosi

10.5.2023

SP stainlessilla oli ennätysvuosi, vaikka maailmantilanne haastoi edelleen kustannusten vaihtelun ja lisääntyneen epävarmuuden myötä toimintaa.

Edellisen tilikauden liikevaihto nousi uuteen ennätykseensä noin kahdeksaan miljoonaan euroon SP stainlessilla. Tulokseen voi olla tyytyväinen kokonaisuutena, sillä toimitusvarmuus pysyi hyvänä ollen 98 % kaikista toimitetuista tuotteista. Hyvästä tuloksesta saamme kiittää ennen kaikkea osaavaa ja ammattitaitoista henkilöstöämme sekä Toivalan että Savonlinnan toimipisteillä, toimitusjohtaja Arto Koljonen nostaa esille. Myös reklamaatiotaso on alhainen, mikä kertoo laadun vastaavan odotuksia. Sekä toimitusvarmuus että reklamaatiot ovat meille tärkeitä mittareita, joiden osalta pyrimme oppimaan ja korjaamaan toimintaamme vaaditulle tasolle. Myös sisäisten poikkeamien kautta toimintaa kehitetään aktiivisesti, Koljonen summaa.

SP stainless on myös mukana Kauppalehden Menestyjät-listalla jo seitsemättä vuotta peräkkäin. Kauppalehden Menestyjä-yrityksiä on vain pieni osa suomalaisista osakeyhtiöistä, ja Kestomenestyjiä sitäkin vähemmän. Kiitos tästäkin saavutuksesta kuuluu henkilöstöllemme ja asiakkaillemme, Koljonen kiittää.

Vuosi ei hyvistä tuloksista huolimatta ole ollut pelkkää ruusuilla tanssimista, sillä vaihtelut raaka-aineiden hinnoissa ovat haastaneet hinnoittelua pitkin vuotta. Koljonen näkee kuitenkin, että loppuvuodesta tehtyjen investointi päätösten kautta päästään rakentamaan parempaa kilpailukykyä yrityksen kasvulle ja kehitykselle. Myös vuonna 2021 käyttöönotettu toiminnanohjausjärjestelmä on tuonut selkeyttä tekemiseen ja paremman kokonaiskuvan sekä meneillään olevasta tuotannosta että tulevien viikkojen ja kuukausien materiaalien tarpeesta kuin kuormastakin. Tietoa on paremmin ja kootummin saatavilla koko tiimille. Opimme koko ajan paremmin hyödyntämään saatavilla olevaa tietoa kehittämisessä ja päätöksenteossa, Koljonen selventää.

SP stainlessilla on viimeisen kolmen vuoden aikana tehty paljon kehitystyötä, joiden tuloksia tullaan tarkastelemaan pidemmällä aikavälillä.  ”Haemme edelleen kasvua niin uusien tuotantohenkilöiden avulla, kuin investointienkin kautta. Tärkeintä jatkossakin on keskittyminen asiakkaidemme palvelemiseen laadukkaiden tuotteiden ja hyvän toimitusvarmuuden kautta”, Koljonen korostaa.

Lisätietoja antaa

Arto Koljonen
Toimitusjohtaja
arto.koljonen(at)spstainless.fi

Vuosi 2022 lukuina
Tuetut tahot 2022
Tuetut tahot 2022