Kehitys­hankkeet

Strategia 2021 -hanke

Strategia 2021 -hankkeen tarkoitus on tukea ja luoda yritykselle parempia kasvumahdollisuuksia ja sitä kautta vahvistaa omaa asemaansa sekä nykyisten että uusien asiakkaiden alihankintasegmentissä. Hanke jakautuu kolmeen osa-alueeseen, jotka tukevat toinen toisiaan. Osa-alueet tukevat myös yhtiön strategian ja vision toteutumista.

Osa-alueet ovat Toiminnanohjausjärjestelmän hankinta, Tuotannon työvaiheiden automatisointi sekä Kasvu ja kansainvälistyminen uusilla markkinoilla Pohjois-Euroopassa.

Hankeaika 1.10.2020—31.8.2023.

Lue lisää hankkeen osa-alueista

Toiminnanohjausjärjestelmän hankinta

Tuotannon työvaiheiden automatisointi