Stålhård Yrkesskicklinghet

Vi är SP Stainless. Vi svetsar och tillverkar förstklassiga rörledningar, prefabricerade rörsystem och anläggningar av rostfritt och syrabeständigt stål för processindustrins behov – av hög kvalitet och med årtionden av erfarenhet!

Kärntjänster

Vi är en heltäckande underleverantörsverkstad för industrins behov. Bekanta dig med våra tjänster och kontakta oss så att vi tillsammans kan hitta lämpliga servicelösningar för er.

Preliminära förberedelser

Svetsning

Röret
öppningar

Dopp- och
sprutbäddning

Certifierad verksamhet säkerställer kvaliteten

  • Vårt verksamhetssystem är certifierat och uppfyller kraven i följande standarder: hälsa och säkerhet på arbetsplatsen SFS ISO 45001, ledningssystem för kvalitet EN ISO 9001 och kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material EN ISO 3834-2.
  • Metodtester har utförts på material EN 1.4307, EN 1.4432, EN 1.4547, EN 1.4410 och EN 1.4462 med för dem lämpliga tillsatser.
  • Dessutom har metodtester utförts på nickellegeringar som tillhör tillsatsgrupperna 43, 45 och 47.

Du kan lita på våra processer

  • Som svetsprocesser använder vi TIG- och MAG-svetsning. Våra svetsare har kompetens för stumsvetsning av tryckbärande anordningar med en väggtjocklek på 24 mm.
  • Produkterna fulländas genom betning och granskas ingående genom okulärbesiktning innan de förpackas och levereras till kunden.
  • Produkternas spårbarhet dokumenteras. 
  • Vi fortsätter att utveckla vår verksamhet och våra arbetsmetoder, både när det gäller prefabricering och även svetsning.

År 2023 investerar vi kraftigt i automatisering av vår produktion

  • På våren tar vi inom prefabriceringen i bruk en uppkragningsmaskin med automatisk positionering.
  • I början av sommaren inför vi en längsgående svetsanläggning i vår produktion som möjliggör längsgående svetsning av rostfritt och syrabeständigt stål samt aluminiumprodukter. 
  • I början av hösten inför vi en automatiserad robotsvetscell i vår produktion, vilket stärker våra möjligheter att leverera större serier av lämpliga produkter.

Om oss

Q1 | 2024

Leveranssäkerhet
Levererade produkter
Antal anställda

ISO 9001
ISO 45001
ISO 14001
ISO 3834-2

Certifierade standarder

Referenser

Vi ger gärna mer information, kontakta oss!

 
Arto Koljonen
Managing Director
Tel: +358 207 940 433
arto.koljonen@spstainless.fi

   
Tiina Kaksonen
Sales Manager
Tel: +358 (0)207 940 385
tiina.kaksonen@spstainless.fi