Strategia

Strategiakausi 2019–2021

Strategia 2021 ohjaa toimintaamme. Haluamme olla jatkossakin Suomen laadukkain ja luotettavin erikoismateriaaleja hitsaava konepaja ja hyvä yhteistyökumppani asiakkaillemme, henkilöstöllemme sekä toimittajillemme ja muille sidosryhmille. Päivittäisen toiminnan perusta on tahto tehdä jokainen tuote ja palvelu täydellisesti. Panostukset tiedon digitalisointiin, automatiikkaan ja robotiikkaan sekä henkilöstöön antavat meille tulevaisuudessa mahdollisuuksia kehittyä ja lisätä osaamista erikoismateriaalien parissa.

Ihmiset

Työyhteisö tukee työkykyä ja työhyvinvointia.

Kehitys

Kehitämme osaamistamme ja luomme jatkuvan kehittymisen kulttuuria, joka mahdollistaa seuraavat kasvun askeleet.

Luottamus

Pidämme sen, minkä lupaamme – asiakkaillemme, henkilöstöllemme ja sidosryhmillemme.

Laatu

Teräksenlujaa laatua kaikissa prosessin vaiheissa.

Laatu- ja TTT-politiikka

Yrtyksen toiminta ja johtaminen perustuu laadun, työturvallisuuden ja työterveydestä lausuttuun politiikkaan, joka ohjaa kaikkea toimintaamme kohti parempaan tulevaisuutta. Alla oleva politiikka on päivitetty maaliskuussa 2022.

Asiakkaat

Sitoudumme toimittamaan oikeaa laatua sovittuun toimitusaikaan, huomioiden toimintaamme koskevat lakisääteiset ja muut vaatimukset. Toimintamme herättää asiakkaissa luottamusta.

Henkilöstö

Meillä on osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö, jonka työturvallisuutta, työhyvinvointia ja työssä kehittymistä seurataan ja parannetaan jatkuvasti. Sitoudumme turvallisen ja terveellisen työympäristön luomiseen, riskien vähentämiseen, vaarojen ennalta ehkäisemiseen ja poistamiseen. Kuulemme ja osallistamme henkilöstöä TTT-asioissa sekä edistämme tervettä organisaatiokulttuuria. Annamme henkilöstölle mahdollisuuden vaikuttaa myös anonyymisti TTT-toimintaan.

Automaatio ja robotiikka

Toimitaan laadukkaammin ja tehokkaammin automaation ja robotiikan avulla. Näin pystymme vähentämään myös työn kuormittavuutta ja edistämään työterveyttä.

Tiedon digitalisointi

Varmistamme tiedon digitalisoinnin kautta laatudokumenttien oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta ja tiedon saatavuudesta.

Toimintamme onnistumista mittaamme toimitusvarmuudella ja asiakasreklamaatioilla. TTT-toiminnan onnistumista mittaamme TTT-havaintojen määrällä, tulevalla työkyvyn kehittymisellä sekä terveellä organisaatiokulttuurilla.