Strategia

Strategia

Yrityksen strategia on uudistettu 2023. Strategia ohjaa toimintaamme vahvasti ja se koetaan yrityksen menestyksen kannalta merkittäväksi työkaluksi. Alla esiteltynä strategisen toiminnan periaatteitamme arvojen ja toimintapolitiikan muodossa.

Strategian toteuttamisen periaatteet

Strategisia toimia tarkastellaan ja toteutetaan hallitusti. Ennen kuin uutta toimenpidettä aloitetaan, tarkastellaan toimenpidettä suhteessa toimintaympäristöön. Tässä vaiheessa toimenpidettä voidaan muuttaa vastaamaan paremmin toimintaympäristöä ja yrityksen tarpeita. Toimenpiteistä voidaan myös luopua, mikäli aika on ajanut niistä ohitse. Samanaikaisten toimenpiteiden määrää pyritään rajaamaan, jotta ne saataisiin mahdollisimman tehokkaasti vietyä läpi.

Arvot

Ihmiset

Työyhteisö tukee työkykyä ja työhyvinvointia.

Kehitys

Kehitämme osaamistamme ja luomme jatkuvan kehittymisen kulttuuria, joka mahdollistaa seuraavat kasvun askeleet.

Luottamus

Pidämme sen, minkä lupaamme – asiakkaillemme, henkilöstöllemme ja sidosryhmillemme.

Laatu

Teräksenlujaa laatua kaikissa prosessin vaiheissa.

Toimintapolitiikka

Yrtyksen toiminta ja johtaminen perustuu laadun, ympäristöriskienhallinnan, työturvallisuudesta ja työterveydestä lausuttuun politiikkaan, joka ohjaa kaikkea toimintaamme kohti parempaan tulevaisuutta. Alla oleva politiikka on päivitetty joulukuussa 2023.

Asiakkaat – Asiakkuuksien kehittäminen, Toimitusvarmuus, Laatu

Sitoudumme toimittamaan oikeaa laatua sovittuun toimitusaikaan, huomioiden toimintaamme koskevat lakisääteiset ja muut vaatimukset. Toimintamme herättää asiakkaissa luottamusta. Laatujärjestelmämme täyttää ISO 9001 vaatimukset. Hitsauksen laatu täyttää standardin ISO 3834-2 hitsaamisen laatu vaatimukset.

Henkilöstö – Osaamisen kehittyminen, Osaajien pito

Meillä on osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö, jonka työturvallisuutta, työhyvinvointia ja työssä kehittymistä seurataan ja parannetaan jatkuvasti. Sitoudumme turvallisen ja terveellisen työympäristön luomiseen, riskien vähentämiseen, vaarojen ennalta ehkäisemiseen ja poistamiseen. Kuulemme ja osallistamme henkilöstöä TTT-asioissa sekä edistämme tervettä organisaatiokulttuuria. Annamme henkilöstölle mahdollisuuden vaikuttaa myös anonyymisti TTT-toimintaan. TTT-järjestelmämme täyttää ISO 45001 vaatimukset.

Kestävyys – Vastuullinen toiminta ESG

Haluamme toimia kestävästi ja vastuullisesti huomioimalla paitsi ympäristön kantokyvyn myös sosiaalisen ja taloudellisen oikeudenmukaisuuden.

Sitoudumme ympäristön suojeluun, johon sisältyy muun muassa ympäristönpilaantumisen estäminen, resurssien kestävä käyttäminen ja ilmastonmuutoksen lieventäminen sekä biodiversiteetin ja ekosysteemien suojeleminen. Sitoudumme lakisääteisten ja muiden vaatimusten täyttämiseen kuitenkin pyrkien aina olemaan askelen edellä. Ympäristöjärjestelmämme täyttää ISO 14001 vaatimukset.

Sujuva toiminta – Jatkuva parantaminen, Prosessien kehittäminen

Toimitaan laadukkaammin ja tehokkaammin automaation ja robotiikan avulla. Näin pystymme vähentämään myös työn kuormittavuutta ja edistämään työterveyttä.

Varmistamme tiedon digitalisoinnin kautta laatudokumenttien oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta ja tiedon saatavuudesta.

Toimintamme onnistumista mittaamme toimitusvarmuudella ja asiakasreklamaatioilla. TTT-toiminnan onnistumista mittaamme TTT-havaintojen määrällä, tulevalla työkyvyn kehittymisellä sekä terveellä organisaatiokulttuurilla.

Sitoudumme toimintajärjestelmämme jatkuvaan parantamiseen ja kehittämiseen.