Ympäristöjärjestelmä – Huomista rakennetaan tänään

1.12.2023

SP stainlessilla on ollut sertifioituna vuodesta 2003 lähtien ISO 9001 laatujohtamisjärjestelmä. Pikkuhiljaa mukaan toimintaa ohjaamaan ja sertifiointeihin ovat nousseet niin hitsaamisen laatustandardi ISO 3834-2 kuin työterveys ja turvallisuus standardin ISO 45001 (2022). Nyt johtamisjärjestelmään mukaan tulee ympäristöjärjestelmästandardin ISO 14001 mukainen ohjeisto ja ympäristönäkökulmat.

Aloitimme syyskuussa 2023 ympäristöjärjestelmän rakentamisen osaksi toimintakäsikirjaamme, jota tehtiin yhdessä Talentreen Jouni Halosen kanssa. Ympäristöjärjestelmä on ollut yrityksen suunnitelmissa pidemmän aikaa, mutta nyt oli juuri oikea hetki toteuttaa järjestelmän rakennus ja käyttöönotto. Ympäristöjärjestelmän rakentamiseen on saatu tukea ELY-keskukselta yritysten kehittämispalveluna. Rakennettu ympäristöjärjestelmä tulee vastaamaan ISO 14001 standardin vaatimuksiin ja se saadaan käyttöön vuoden 2024 alussa. Ympäristöasiat ovat kuitenkin aina olleet toiminnassa mukana, koska toimintaa on tähänkin asti ohjanneet niin lakisääteiset vaatimukset ja riskikartoitusten kautta esiin nousseet asiat.

Ympäristöjärjestelmän ja muuttuvien asiakasvaatimusten myötä tulevana vuonna 2024 SP stainlessilla lähdetään koostamaan entistä enemmän dataa toiminnan vaikutuksista sen eri tasoilla. Isona osana tätä datankeruuta otetaan käyttöön ERP järjestelmän tarjoama mahdollisuus hiilijalanjäljen laskentaan. Tässäkin edetään määrätietoisesti ensin opettelemalla ymmärtämään laskentaa ja lukuja, jonka jälkeen meillä on tiedossa lähtötaso. Tämän jälkeen asetetaan tarkempia tavoitteita omille toiminnantasoille tulevaisuudessa. Tulevaisuudessa asiakkaamme saavat siis entistä tarkempaa tietoa tilaamiensa tuotteiden ympäristövaikutuksista.

Johtamisjärjestelmä on työkalu

Rakkaalla lapsella on monta nimeä ja SP stainlessilla johtamisjärjestelmä kantaa nimeä toimintakäsikirja. Toimintakäsikirja jo itsessään nimenä kehottaa meitä toimintaan ja ohjaa toimintatapojen oikeaan hyödyntämiseen. Toimintakäsikirjaa on vuosien aikana tarkennettu, täydennetty, uudistettu ja samalla johtamista on kehitetty eri tasoilla. Mitä selkeämpi on toimintakäsikirja, sitä selkeämpää on myös johtaminen.

Kuvassa esitetty Toimintakäsikirjan suhdetta standardeihin. Katkoviivoin esitetty EN ISO 14001, jonka vaatimuksia ollaan nyt käyttöönottamassa osaksi toimintakäsikirjaa. Ympäristöjärjestelmä.

Kuva: Kuvassa esitetty Toimintakäsikirjan suhdetta standardeihin. Katkoviivoin esitetty EN ISO 14001, jonka vaatimuksia ollaan nyt käyttöönottamassa osaksi järjestelmää.

Todelliset hyödyt käytössä olevasta järjestelmästä näkyvät toiminnan laadukkuutena ja hyvinä käytänteinä. Aina kun toiminnassa törmätään asiaan, joka ei toimi, huomataan myös, että asiaa ei ole riittävällä tavalla ohjeistettu ja standardoitu. Standardoitu toiminta luo kaikille turvallisuutta toimia omassa tehtävässään itsenäisesti omaa ammattitaitoa hyödyntäen. Korkea standardoinnin taso näkyy keskustelussa, jossa kritiikki yleensä kohdistuu asioihin, joista ei ole sovittuja käytäntöjä. Nämä keskustelut ovat lippuja, joihin tarttumalla voidaan parantaa kaikkien työssä viihtymistä sekä toiminnan laatua.

Lisätietoja antaa

Arto Koljonen
Toimitusjohtaja

arto.koljonen(at)spstainless.fi